ሓበሬታን ኣንፈትን !!

ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርስታት ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ናይ ረብሻ ምልዕዓላት ኣለዉ። ትማሊ ኣብ ወለጋ ብዝተወለዐ ጎንፂ ህይወት ክልተ ተምሃሮ ምሕላፉ እውን ተረጋጊፁ ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርስታት ወልድያ፣ ወሎ፣ ባህርዳር፣ ጎንደር፣ ደብረታቦር፣ ወልድያን ኣምቦን እውን ተመሳሳሊ ምልዕዓላት ኣሎ።

ድምፂ ወያነ ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እናተዘራረበ መፍትሒ ዝርከበሉ መንገዲ ኣብ ምእላሽ ይርከብ። ዛጊድ ብዘለና ሓበሬታ ድማ ዕግርግር ኣብ ዘለወን ከባብታት ኣብ ቀረባ ርሕቐት ኮይኑ ዝቆፃፀር ናይ ፀጥታ ሓይሊ ኣትዩ ኣሎ። ኣብ ገሊኡ እውን ናብተን ዩኒቨርስታት ኣትዩ ገበነኛታት ዝሕዘሉን ምርግጋዕ ዝፍጠረሉን ባይታ ኣብ ምምችቻው ይርከብ።

ሕዚ እቲ ሓደ ፀገም ዝኸውን ዘሎ እቲ ካብ ደገ እናተበገሰ ናብ ካምፓሳት ዝኣቱ ሓይሊ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ እናተናበበ እዩ ጥቕዓት ዝፍፅም ዘሎ። ከምዚ ብምዃኑ ተጠቃዕቲ ተምሃሮ ካብ ካምፓስ እናወፅኡ ናብ ኣብያተ እምነትን ካልእን እንትኸዱ እዮም ዝረኽብዎም ዘለዉ። ስለዚ ብዝተከኣለ መጠን ኣብታ ናይ ፀጥታ ኣካላት ዘቐመጥኹም ክትፀንሑ ንላቦ።

እቶም ብውሽጢ መስመር እትህቡና ዘለኹም ሓበሬታታትን ካልኦት ብናይ ባዕልና መንገዲ እንረኽቦም ኣንፈታትን ኣቢልና ህይወት ሰብ ዘይጠፍኣሉ ባይታ ነናዲ ምህላውና ክነፍልጠኩም ንደሊ።

ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ህይወት ስለዝኾነ ኣብ ዘዘለኽምዎን ናይ ፀጥታ ኣካላት ዝሓበርኹምን ቦታ ብምዃን ተገላፃይነት ክትቕንሱ ንመክር።

ድወት

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *