ብዛዕባና

ዕላማ እዚ ድሕረ ገፅ ሚዛኑ ዝሓለወን ነፃ ዝኾኑ ፅሑፋትን ሓሳባትን ዝዝርግሑሉ ሚድያ ከኸውን ምግባር እዩ ::

ኣድራሻና :-    

                         Email –   habari006@gmail.com

                         Tel – +251 0914505948

                          P. O. BOX  – 1078

                         Ethiopia , Tigray ,  Mekelle

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *