ንምኻኑ ዓረና መዓዝ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ተሓላቒት ኾይና ትፈልጥ ?

ካብ ገብሩ ገ/ዮውሃንስ

ጉዳኣት ኣሕዋትና ፖለቲካዊ ኽስቢ ክረኽብሉ ንዝደልዩ ዕድል ኣይንሃብ!!! ንምኻኑ ዓረና መዓዝ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ተሓላቒት ኾይና ትፈልጥ? እታ ቕድሚ ሐዚ ንሽዋይነሽ ዝሓደረት ውድብ ዓረና ሎሚ በፂሓ ሰልፊ ዘፀውዕ ሞራል ካበይ ኣምፀአቶ? ቅድሚ ሐዚ ኣብ ዘተፈላለዩ ጉዳያት ምስ ሽዋይነሽ ዝዓረኸት ሐዚ ናበይ ናበይ? ኣይንርስዖን

ናይቐረባ ግዜ ተግባርኩም ንኣብነት:-

ወልቃይት ዝሸጠ ውድብ ምኻኑ ትፈልጡዶ? ትማሊ ምስ ሕብረት ጎንደር እንታይ ዓይነት ምሕዝነት ከም ዝፈጠረኽ?(ምስቶም ካሕዳማት ደም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎንደር ዝሰተዩ!) ሎሚ በፂሓስ ሰልፊ ክፅውዕ እንታይ ሓሲቡ ወይስ ነቲ ወረጃ ህዝቢ ኣጋግዩ ከተማና ማእኽል ዕንወት ክገብር? ዋላእካ ልዕሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዳይ ሃገርናን ክልልናን ብፍላይ ንሓደግ ተቓሊዑ ዘለው ህዝብና እሂን ሚሂን ክንብሃህል ዝግብአና ግዜ እንተኾነ ዓረና ዝፀወዖ ሰልፊ በዞም ዝስዕቡ ዝተዘርዘሩ ምኽንያት ኣትሪረ እቃወም!!!

1. ሐዚ ንኽግበር ዝተሓሰበ ሰልፊ ንቶም ካልኦት ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ሰልፊ ብምግባር ህወሓት ተዳኺማ ምኻና ብሽዋይነሽ ዝተውሃቦም ዕዮ ገዛ ንምፍፃም እምበር ንህዝቢ ትግራይ ሓልዮም ኣይኮኑን/ ሽዋይነሻት ህወሓት ተዳኺማ እያ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ!

2. ወቕቱ ዝሓለወ ኣይኮነን፡- ምእንተ ምንታይስ ህዝቢ ትግራይ ሕብረቱ ኣጠናኺሩ ንኹሎም ፀገማት ብሕብረት ዝብድሀሉ ግዜ እምበር ንሓደ ልዕልነት ፓርቲ መሳርሒ ኣይኸውንን!

3. ሰልፊ መጀመሪያ ፍቓድ ክረክብ ኣለዎ ፍቓድ ዘይብሉ ሰልፊ ግን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ብዓል ዋና ዘይብሉ ሰልፊ ግን ምፅዋዕ ንመናእሰይ ትግራይ ንምግጋይን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኦነግ ምስ ውድብን መንግስቲ ትግራይን ንምብኣስ እዩ። እዚ ኮነ ተባሂሉ ንናይ መንግስቲ ኣጀንዳ ንምጭዋይን ንኻልእ ኣካል ፖለቲካዊ መሳርሒ ምዃኑን እዩ። ብመሰረቱ እዚ ሰልፊ ብዝምልከቶ ኣካል ፍቓድ ዝተውሃቦ ምኻኑ ሕጋዊ መረዳእታ ክቐርብ ኣለዎ::

4. ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ድምፅኻ ምስማዕ ኣድላይ እንተኾይኑ እቲ ሰልፊ ክ”ዋዕ ዘለዎ እዚ ኩነታት ብኣገባቡ ዝተረድኡ ፈተውቲ ዓዶም ዝኾኑ ሰባት እምበር ኣነ እንተዘይ መራሕኽዎ “ገም ኣይፍታሕን ዝብል ሓሽከር ሽዋይነሽ ፓርቲ ኣይኮነን::

ቕዳሕ:-

√ ብጉዳይ ህዝቢ ሸቃጦ ኣመራርሓ ፓርቲ ሽዋይነሽ

ንቡር ዘይኮነ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ !!

ኣብ ዋና ከተማ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ንቡር ዘይኮነ ( ኣብ ውልቂ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ንፈለማ እዋን ምዃኑ እዩ )  ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ሓይሊታት ኤርትራ ብከቢድ ተኹሲ ንሰልፈኛታት በቲኖም።

እዚ ኣብዚ ቅንያት ብምኽንያት መንግስቲ ምስ ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣል እስላሚያ ናይ ኣኽሪያ ብዝገበሮ ምትእትታው ወለዲን ተመሃሮን እታ ቤት ትምህርቲ ዘጉሃየ ንሓጂ ሙሳ መሓመድኑር ምስ ኣሰረ ዝሰዓበ ኩነታት እዩ።

ኣብቲ ብተመሃሮ ኣኽሪያ ዝተበጋገሰ ሰልፊ ናብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተኣኻኸበ ብመንእሰያት ዝተዓብለለ ሰልፊ ኣብ ማእከል ጎደና ሓርነት ብከቢድ ናይ ተኹሲ ድምጺታት ክብተን ከሎ ዘርኢ ናይ ቪዲዮ ስእሊታት ኣብ ማሕበራዊ መዲያታት ተዘርጊሑ ኣሎ።

ዛጊድ በቲ ጠያይት ዝሞተ ወይ ዝቖሰለ ሰብ እንተሎ ኣይተፈልጠን ዘሎ።

VOA ከምዝፀብፀቦ እንተኾይኑ ድማ ሎሚ ኣብ ኣስመራ፡ ተማሃሮን ወለድን ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣል እስላምያ ኣብ ከባቢ ኣኽርያ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ከምዝገበሩን ብፖሊስ ከምዝተበተኑን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ንድምጺ ኣሜሪካ ቋንቋ ትግርኛ ይሕብሩ’ለው።

እቲ ሰልፊ መበገሲኡ :መንግስቲ ኣብ`ታ ቤትምህርቲ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ማለት ካሪክለም ምልውዋጥ ክገብር ብምፍታኑን፡እዚ ድማ ንእስላማዊ ትምህርቲ መንገዲ ዝዓጹ`ዩ ተባሂሉ ተቓውሞ ምልዓሉን እቶም ምንጭታት ይገልጹ።

ኣብ እዋን`ቲ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ፡ ተኹሲ ተሰሚዑ ዝብል ዘይተረጋገጸ ሓበሬታ`ውን ኣሎ።

ኣቐድም ኣቢሉ ዝሓለፈ ሰሙን: ፕረዚደንት ቦርድ’ቲ ቤት ትምህርቲ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ከምዝተኣሰሩ ዓዋተ ኮም ዝተባህለ ናይ ተቓወምቲ መርበብ ሓበሬታ ጸብጺቡ ኔሩ።
ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኣስመራ ተኹሲ ከምዝነበረ ሪፖርት ከምዝበጽሖ ብምግላጽ፡ ዜጋታት ኣሜሪካ፡ ካብ`ቲ ተቓውሞ ኔርዎ ዝመስል ከባብታት ማእከል ከተማ ክርሕቁ ንመክር ኢሉ`ሎ።

ሚንስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ብገለ ሰባት ንዝተዘርግሐ ወረ ኣብ ምንጻግ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ፡ ብሓደ ትምህርቲ ዝተገብረ ንእሽቶ ሰልፊ ብዘይ ዝኾነ ጉድኣት ከምዝተበተነ ገሊጹ`ሎ።

እናሓንከስካ ጫፍ ኣይብፃሕን። ተተበፅሐ እውን ዳርጋ ዘይተብፅሐ እዩ !!

ካብ ዓብለሎም መለሰ

ብዛዕባ ብሄር ፈሊካ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተገበረ መቐፀልታ ናይቲ ናይ ጎንደር / ብትሕዝቶ ይኹን ብኣፈፅፃማ ተመሳሳሊ እዩ/ ካብ ተጋሩ ዝቐርብ ዘሎ ምሕንካስ ኣዝዩ መግረሚን መስደመሚን እዩ።

እንሄኻ መምሰላይነትን ግምቢሒት ንክትድፋእ ዝግበር ቅድድምም ኣዝዩ መተዓዛዘቢ እዩ። እቲ እኩይ ኣረመንያዊ ተግባር ክንኩንን ከለና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ኣረሜንያዊ ባህሪ፡ ካብ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣከያይዳ፡ ባዕሎም እቶም ፈፀምቲ ካብ ዝፅሕፍዎ ብስሩ እውን ኣብ ኦሮምያ ካብ ዘሎ ናይ ዘርኣዊ ተግባር ልሙዕ ሓመድ ዝብገስ ኣተሓሳስባ ሓደግኡ ብጣዕሚ ዘስካሕኽሕ ስለዝኮነ እዩ። ነዚ ድማ ኩሉ ሆ ኢሉ ኮኒንነዎ።

ብፍሉይ ነቲ ሓበሬታ ብዕቱብ ኣብ ምእላሽን ምእካብን ዝሰረሑ ውሑዳት ዘርኣይዎ ፃዕሪ ኣዝዩ ዘሕጉስ እዩ። ይኹን ደኣእምበር ስልፊ ኣብ መቐለ ክብሃል ከሎ ተወናጨፍ ኮይና። ሻቡ ኣዳመይ ነናብ ራሽናላይዜሽን፡ ናይ ትራኻ/ ናሬሽን/ ስንየት፣ ሕውነት ክትእልሽ፡ ውሑዳት እም፡ ታይ ባ ታይ ባ ኣትያ። ዝገርም ካብ መንግስቲ ወገን ብፍላይ ካብ መቐለ ዝፍኖ ዘሎ ነገር እንተነኣሰ ስርሑ እዩ። ማንም መዳንስቱ ኣሕሊፉ ኣይህብን።

ንዝሓለፉ 27 ዓመት ኣብ ኣሮምያ ዩኒቨርስታት ብፍሉይ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብድምሩ ዝሞቱ ካብ ዝኮነ ይኹን ብሄር ይኹኑ ብዘየገድስ ይምስክሩ። እቲ ዘሕዝን ግን ኣዲሱ ኣረጋ ዝሃቦ መግለፂ ሰሚዕካ ዝግበር ዘሎ ኣሽኻዕላል ኣገራሚ እዩ። ግልብጥ ኢልካ እታ ዝተለመድ ነገር ሒዝካ ደበኽ እምበይ። እሞ እናሓንከስካ ምብካይ ደኣ ታይ ኣድለይካ? ወይለይ ብኣተራርኻ ኣፈላላይ የብልካን ብዓለማ እውን የብልካን ታይ ደኣ ኡይ ኣበሃለካ ካብ ብቐደሙስ?

ሐዚ እውን ንተጋሩ እታ ተፎጥራኣዊት ኢትዮጵያ ትግራይ እያ እታ ፖሎቲካል ኢትዮጵያ ግን ክንዲ ተፈጥሮኣዊት ክትኸውን ኣይከኣለትን። ተትኸውን እማ ስለምንታይ ብዘርኣዊነት ዝእረዩ? ስለዚ ተጋላፃይነት ክንቅንስ ምእንታን እዩ እቲ ዋና ጉዳይ።
እተን ዝተለመዳን መንግስቲ ዝብለን ዘረባታት ሒዝካ እናመፃእኻ ምሕንካስ ያው መቕለሊካ እዩ። ካብ መዓዝ እዩ ኣዲሱ / መንግስታዊ ኣካል ዝሃቦ/ እናኣመንካ ምክታዕ ዝጅምር ዘሎ እባ? ወዮ ሽሕን ሚኢትን ቀዳድ ዶ ተውፅእ ትውዕል የለኻይ።

1. ኣሕዋት ኢና። ፅቡቕ ኣሕዋት ኢና እሞ ሓሞኹምይ ደማ ኣሕዋት ኣይትቕተሉ ኢልኩም መስቀልይ ድባባይ ሒዝኩም ኬድኩም ለምኑልናን? ዳሓውካ ድማ ሰብ ብእምኒ እናተቐጥቐጠ ሓፋሽ ጠጠው ኢሉ ይርኢ? እሞከዓ ኣብ ዓዱ ከፊእዎ ዝተሰደደ ዲሂፀ በላዕ፡ ብግዲ ዝተግዓዘ ሰፈርተኛ፡ ሌባስ ተዝኾን ብሕግን ብስርዓትን ደኣኾናይ ናብ ሕጊ ዝምፃእ?

2. ባንዴራ ኦነግ ሒዞም፡ ሰለልቲ እዮም፡ ንኦሮምያ ዝርብሽዋ ዘለው፡ ብቲ ሓዱሽ ኣመራርሓ ዘይተሓጎሱ ዝልእኹልና፡ ኮንትራባንዲስት ታይ ዶ ገለ ዶ ከምዚ ጌሮምና እናበሉካሲ ታይ ደኣ እዮም ክብሉኻ ትፅበ እባ? ተነኣሰ ባዕልኻን ወገንካን ምድሓንን ምክልካልን ታይ ኣለዎ?

3. ውሓዳት እዮም፡ ክንደይ ተኮኑ እዮም ብዙሓት ዝኾኑ? ዋይ ዋይ እዞም ሰባት ካብ ሰማይ ጡብ ዝበሉ ሸይጣውንቲ ዶ ይኾኑ? ካበይ እዮም ረኺቦምዎ እቲ ትረኻ እባ? ታይ ኮይኖም እባ ነውሪ እዩ ግደፉ ከምዚ ኣይትግበሩ ዝብሎም ስኢኖም? ካብ ካሊእ ዝመፁ እዮም ይብል ክልል ንስኻ ድማ ክልል ዝበሎ ግድፍ ኣቢልካ ውሑዳት እዮም። ኣጆቦይ

4. ኣይተብኣሱና፡ እዚኣን እቲ መንግስቲ ዝብላ ዘሎን ሓደ እየ። እዙይ ኩላይ ዝፍጠር ዘሎስ ውሓዳት ስለዘበኣሱና ዘለው እዩ እናበልካ ተኣኒንካ ምትንታን፡ ምምጓት በቃ ዓብይ ስራሕ ኮይኑለይ? መመስላይነትን ተምበርካኪነትካን ሒዝካ ሊማሊሞኻ ተዓዘር። ነገር ከምዘሎ ተረዲእኻ እንድሕር ዘይትርኢ ኣብኡ ኣሽካዕላልካ ቀፅል። ታይ ደኣ እባ ናብዚ መፂእኻ እዝንናነ ተፅመና እባ? ባዕላካ ተማጓቲ፡ ባዕለኻ ራሽናይላዝ ገባሪ፡ ባዕልካ መዋቲ እንታይ ዝብለዋ ተርሞስሞስ እዩ እባ እዙይ? ገልገሎአም እማ ትግራዋይ እኮ እናተሰወ እዩ ኑሩ ይብሉኻ ተጠሊዖም። ኣነ እዙይ ላግፂን ብድዐን እዩ እየ ዝብሎ፤ እዙይ እንድሕር ትኽኽል ምዃኑ ትቕበል ታይ ደኣ ኢኻ ትብል ዘለኻ? ወይለይ ካማይ ከማይ እዩ እባ ዝነበር ዘሎ?

ኣነ ሕውነት ኣይፀለእን ነገር ግን ባዕለይ ኣየዕሸውን። ፖሎቲካል ኢትዮጵያ ባሕሪኣ ዓሿኽ እዩ። ስለዚ ንዕሽኾ ዝኸውን ወረንጦ ክህልው ኣለዎ እየ ዝበል። ተዘየለ ብድልየትን ብናሬሽንን ሓደ ኮይንካ እባ ንብኽያት ወፈራ ንመን ንምሽዋድ እዩ?

ብኣጠቓላሊ ካልኦት ናይ ነገራት ምጥፍፋእ መንገዲ ኣነ ከም መፃኢት ትግራይ ዝሓልም ብዙሕ ኣየኽይድን መንዓቒ እምበር። ስለዚ መመሊስና ባዕልና ንፈትሽ እብል።
ዓዲ ሃገርስ ሓዱሽ ቅዲ ናሬሽን ኣምፂኦም በረኻ እኳ ይሰፍሩ። ሐዚ ድማ ከም ትዝታ ኣምፂኦም ይትርኹልካን ይዝናነዩልካን።

ሰላም!!!

እቲ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ጭውነት ቀፅሉሉ !!

ካብ ሃፍታይ ሃይላይ

እዛ ምኽሪ ንኹሉ ትጠቅም እያ።

ናብቲ ናቶም ብርኪ እንተወሪድና ተሳዒርና ማለት እዩ። እንስዕሮም ንሶም ብዝተሓቱ ቒፅሪ፣ ንሕና ልዕል ብምባል እዩ። ኣብ ኩሉ። ክፈታተንኹም እዮም። ሸለል በልዎም። ድሑር ከምኡ እዩ ዝገብር።

ብስምዒት ግብረመልሲ ዘይምሃብ። ኣንዊሒና ንኣምት ከም ወለድና። ከም ሰባት ሕርቃን ምቁፅፃር ይኣቢ እንድዩ፣ ( ኣብዚ ሰሙን ሕርር ኩምትር ዘይበለ ትግራዋይ የለን።) ኮይኑ ግን ህድእ ኢልና ኢህን ምሂን ተባሂልና እንገብሮ ተግባር እናሓደረ የሐጉሰካ እዩ። ዕውት ይገብረካ።
~ ~ ~ ~ ~ ~

ካብ ፍፁም ብርሃነ

ኣገዳሲ ሓበሬታ!
ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲታት ትግራይ እቲ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ጭውነት ቀፅሉሉ::

ኣብ ትግራይ ኣብ ሓደ ሓደ ዩኒቨርስቲታት ተምሃሮ ተወለድቲ ብሄር ኦሮሞ ኢና በሃልቲ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንምግዳድን ተጋሩ ናብቲ ናታቶም ብርኪ ንምውራድን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ማለት እውን ኮነ ኢልካ ተጋሩ ኣብ ዝተኣከቡሉ ቦታ ብሞባይል ናይ ኦነግ መዝሙር ናፅነት ዓው ኣቢልካ ምኽፋትን ብልዑል ድምፂ ብቋንቋ ኦሮምኛ ብምዝራብ ምርባሽን ምንቅስቓስ ይረአ ስለዘሎ ብዝተኸኣለ መጠን ብትዕግስቲ ብምሕላፍ፤

ኣብዚ ፈታኒ እዋን ካብ ማንም ንላዕሊ ሲቪላይዝድ ምኻንኩም ክተመስኩሩን ኢሉ እውን ንህዝቢ ትግራይ ትውክሉ ከምዘለኹም ብምርዳእ ብእንሳስዊ ባህሪ እዞም ውልቀሰባት ከይተረበሽኩም ትኩስ ሓይሊ ንእስነትኩምን ሕርቃንኩምን ተቖፃፂርኩም ክትሓልፍዎ እላቦ፡፡

ቀንዲ ናይ መጥቃዕቲ ስትራተጂኦም እ

ካብ ኣረጋዊ ላኣከ

ኣብ ትግራይ ዘለው መብዛሕትኦም ካድረታት ህወሓት ስለ እቲ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝቕተል ዘሎ ትግራዋይ ዋላ እኹል ኣፍልጦ ከምዘይብሎምን ንክፈልጡ’ውን ድሌትን ዓላማን ከምዘይብሎምን፤

ኣብ ክንድኡ ግን ብናይ ውልቀ ጥቕሞም ክናቆሩን ክወነጃጀሉን ከምዝውዕሉ፣ዘይሰርሕዎ ስራሕ ብመልክዕ ሓሰት ሪፖርት እንዳቕረቡ ነቲ መደብ ተባሂሉ ዝተሰልዐ ባጀት ንባዕሎም ዝወራረድ ምስ ኣወራረዱ ኣብቲ ዓመት ምንም ሓንቲ ነገር ከይሰርሑ ዝተረፈ ባጀት ከምዝምልሱን ሓበሬታት የመላኽቱ።

ኣብ ሓደ ሓደ ወረዳ ድማ ልክዕ ከም ንጉሳውያን(ሃፀያውነት)ስልጣን ካብ ኣቦ ናብ ውሉድ ዝመሓላለፈሉን ጠቕላላ ናይቲ ወረዳ ሓለፍቲ ብዓሌትን ጥቕምን ዝተቆላለፉ ብምኻኖም ካብ ናቶም ዓላማ ወፃኢ ከም ባዕዲ ከምዝሪእዎን ፍልፍል ሓበሬታ የርድእ።

ኣብ ትግራይ ሓቂ ሒዙ ንብልሸው ኣሰራርሓ ብምቅላስ ንህዝቢ ከገልግል ዝፍትን ሰራሕተኛ በቲ ኔትወርክ ዝፈጠረ ሓይሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውቃዕ ብምግባር ካብ ፀወታ ወፃኢ ይግበር።

ኣብዘይ ጥፍኣቱ ድማ :….

√ ካብ ሓላፍነት ምልዓል፣

√ ካብ ደረጅኡ ንታሕቲ ምውራድ፣

√ ደመወዙ ተቀኒስዎ ክሰርሕ ምግባር፣

√ ናይ ትም/ቲ ዕድል ምኽልካል፣

√ ካብ ስርሑ ምብራር

√ ኣድላይ ኢሎም እንተኣሚኖምሉ’ውን ውዲት ፍሒስካ ክእሰር ምግባርን ቀንዲ ናይ መጥቃዕቲ ስትራተጂኦም እዩ።

ከም ውፅኢቱ ድማ ትግራይ ንዜጋታታ ከምዘይትምቹ ብምግባር መንእሰይ ኣደዳ ስደትን መከራን ሕስረትን ሞትን ኣብ ምግባር ዓብይ ግደ እንዳተፃወቱ ይርከቡ።

ሎሚ ፈቆዶ ስደት ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኲነታት ተስፋ ዝቆረፀ እዩ።ሎሚ ኣብ ኦሮምያ ወይ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ትግራዋይ እንትንገላታዕ ተመለስ ኣብ ትግራይ ሰሪሕኻ ብላዕ ንኽትብሎ ዘኽእለካ ዓቕሚ ኮነ ሞራል ኣይህልወካን።

ትግራዋይነት ግን ኩለና ሰብ ዋና ኢና ስሙራት ንኩን …!!

ሕቡእ ዕላማ: ኢህወደግ ኣብ ውሽጡ ተሓቢኦም ብዝርከቡ ኣባላቱ ተኣመንቲ ብምምሳል መሓውር ፈጢሮም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስልጣን ደረጃታት ብምብፃሕ ክሳዕ ናይ ባዓልቶም ሕቡእ ኣጀንዳ ኣብ ምውሳን በፂሖም ይርከቡ::

እቶም ተኣመንቲ መሲሎም ግን ድማ ሕቡእ ኣጀንደኦም ኣባላት እቲ እሙን ሓይሊ ኢህወደግ ብዝተፈላለየ ምክንያታት እንዳተገለለ እዞም እሙናት መሰልቲ ድማ ተካእቲ እንዳኮኑ ኣብዚ ብርኪ ዙይ ብፂሖም ኣለው:: ኢዚኦም ቀደም ብኩሉ መዳይ ዝተሸነፉ ኣታሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ዋላ ውድባት መንግስቲ ክፅለአለን ዝክእል ቁልፊ ነገራት እንዳደለዩ እዩም ውሳነ ዘሕልፉ እሞ ህዝቢ ድማ ኣንፃር መንግስቲ ተላዒሉ ነቲ ሕቡእ ኣጀንደኦም ጋህዲ ክገብሩ ዝደልዩ ዘለው::

እታ ኣብ ትግራዋይ ትግበር ዘላ ዘመተታት እቲ ቀንዲ ሓይሊ ህወሓት እዩ ኢሎም ስለዝኣምኑ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ በደላት ክፍፀም እሞ ትግራዋይ ድማ ብኣንፃሩ ንህወሓት ክፀልእ ኣብ ምግባር ግደ ኣለዋ ኢሎም ካብ ምሕሳብ ዝነቀለት ይመስለኒ::

ብተወሳኪ ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ውን ዳርጋ ሓይሎም ነቲ ናይ ኢህወደግ ትልምታት ዳርጋ ናብ ናይ ባዕሎም ውሳነታት ኣብ ምውሳን ተፅዑኖ ክሳብ ምፍጣር እዮም በፂሖም :: በዚ ኣካይዳ እዙይ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ መራሕቲ ናብ ሙኳን እዮም ዝሻባሸቡ ዘለው::

ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደገን ውሽጥን ዘለካ ምሁርን ሃፍታምን ከምኡ ውን ኩልካ መንእሰይ ንህላወካ ዕሾክ ኮይንካ ሑሕ ክትብሎም ኣለካ ሓሳብካ ጥርኑፍ ይኩን ብዛዕባ ትግራይና ባዕልና ንታሓማመ ብዛዕባ ትግራዋይነት ግን ኩልና ሰብ ዋና ኢና ስሙራት ንኩን ከም ትማሊ እዙይ እዩ ኩልሻዕ ዘባህርሮምን ዝስዕሮሙን::

” ኢህወዲግ “

ካብ ዳንኤል አስመላሽ
ምልኪ ኣብዮታዊ ዴሞክራሲ ቦታ ከምዘይብሉ ኣብ ሕሉፍ 27 ዓመታት ሪኢናዮ።

ንሕና ጥራሕ ንፈልጠልኩም፣ዝበልናኩም ስምዑ ዝብል ምልኪ ፖለቲካ ባይታ ዘቢጡ፤ በስቢሱን በሽቂጡን እዩ።

ስለዚ እታ ኣብ ባይታ ዘየላ ግን ንነፍሕን ፕሮፖጋንዳን ተባሂላ እትውገዐላ ዲሞክራሲ ኣወንዚፍካ “ሓቀኛ ዲሞክራሲ” ክረጋገፅ ምስራሕ የድሊ።

እዚ ንምርግጋፅ ድማ(ወዮ ዳኣ ዝኣመንካዮ ( ኦህዴድ) ቀዲሙ ኦነግ ኮይኑ እምበር።
ትዕቢት ኦህዴድ ንምንፋስ፣በቀለ ገርባን ዶክተር መራራን ፈቲሕኻ ኣብ ኣምቦ፣ለዘብተኛ ኦነግ ሌንጮ ለታ ኣብ ደምቢ ደሎ ክወዳደር ምፍቃድ እዩ።

ተወሰኽቲ ውድባት ኣብ ኦሮምያ ከምድሌተን ተንቀሳቒሰን ደገፍተን ኣእሚነን ሰዓርትን ተነሓነሕትን ክኾና ባይታ ምልክኻ ምስፍሕ እዩ ዘዋፅእ።

ሽዑ እቲ ሎሚ ፀረ ህዝቢ ኾይኑ ዘሎ ኦህዴድ ህልውንኡ ንምርግጋፅ ዝገብሮ ቓልሲ ምርኣይ።

መን ከማይ ኢሉ ዝሕንግድ ዘሎ ብኣዴን ናብ መስመሩ ንምእታው፣መኢኣድ ኣብ ሰሜን ሸዋ፣ኢድህአፓ ኣብ ወሎ፣ኣንድነት ኣብ ጎንደር፣ሰመያዊ ኣብ ጎጃም ዘለዉ ደገፍቶም ኣእሚኖም ብርቱዓት ተነሓናሕቲ ኾይኖም ንብኣዴን ዓቕሉ ዘፅብብሉ ዲሞክራስያዊ መድረኽ ምምችቻው ይሓትት።

ብተመሳሳሊ ህወሓት ሓፍትና ምእንተ ህልውናኽን ካብቲ ተመቺዩኪ ተመሓዚኽዮ ዘለኺ ሕመቕ ዘናግፍ ዲሞክራሲ ፍጠሪ።
ከም ዓረናን ካልኦትን ውድባት ኣብ ትግራይ ክፍጠራ ዕድል ሃቢ።

ሽዑ ህወሓት ወይ ካብ ድቃስኪ ባህሪርኪ ትህደሲ ወይ ብተነሓንሕትኺ ተሳዒርኪ ብኡ ገይርኪ በጥ ትብሊ።

ሽዑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ብዙሓት ብዙሕ መማረፂ ይረክብ።

ክብሩ ዝሕልወሉ፣መሰሉ ዘኽብረሉ፤ምእንተ ልምዓቱ ዝጭነቕን ዝግደስን ውድብ ካብ ሓቃዊ መረፃን ካብ ዲሞክራስያዊ መድረኽን ይውንን።

እዚ እዩ እዋኑ ዝጠልቦ ኣተሓሳስባ።
ምልኪ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ የብቅዕ።

ወዲ ከተማን ቀውዕን !!

ካብ ኣክሱማዊ ሰንቲ
ቀውዒ ዓደና ከመይ ኣሎ? ቀውዒ ብዓይኒ ሓረስተይ ወይ ድማ ብወዲ ሓረስታይ ዘይኾነስ ብሓደ ወዲ ከተማ ተዝክሮይ ከከፍለኩም።

ቀውዒ መጀመርያ ዝብሰር መስቀል ክትኮስ እንተሎ እዩ። ቅድሚ መሰቀል ቃንጫ ዒልቦ ወይ ድማ ዒልቦ ምቅቃሕ ኣይክኣልን። ድሕሪኡ ግን ፍቅድ። ገዛና ካብ ሃገረሰብ ብዝመፀ ሸዊት ትዕምር ነበረት። ሸዊት ዒልቦ፣ ዓተር ባሕሪ፣ ዓተር፣ ዓይኒ ዓተር ይመፅኡ ነበሩ።

መጀመርያ ካብ ሃገረሰብ ብቀጥታ እንዳእናሓጎይ እዩ ዝኣትው። ዳሕር እንሓጎይ ተከፋፍለና። “ካብ እንዳ እገለ ዝመፃ እየን እንዳበለት” ተከፋፍለና። እቶም መሬት ዘለዎም ጎራብትና ድማ ዓወዲ ከውድቁ ከለዉ “ሕሳዮ ጣዓምዎ” ኢሎም ይመፅእሉና ነበሩ። ንሕና እውን ሓደ ሓደ ግዜ ክርቤት ሕዚና ምስ ንፈልጦም ጓሶት ክንህንከት ንወፍር ነበርና። ሰርናይ እዩ ዝህንከት።ምህንከት ሸዊት ስርናይ ብክርቢት ኣቃፂልካ እንዳሓሰካ ምብላዕ ማለት።

ኣነ እኳ ሸዊት ስርናይን ሰገምን ኣይፈልዮን ዝነበርኩ። እቶም ካልኦት ኣዕርከተይ ግን ይፈልይሞም ነበሩ። ኣብ መንገዲ ሰብ እንተረኪብና” ሓጎስ አሎ ኣብ ቅድሜኩም” ኣሎ ንብሎም። እቶም ሰባት ድማ ዝሓዝዎ ሸዊት ይህቡና ነበሩ እቶም ደቂ ከፍልና እውን ሸዊት ሒዞምልና ይመፅኡ ነበሩ። “ፅባሕ ትምህርቲ ኣይመፅን ዓውዲ ከንውድቅ ኢና ኣፍቅደልና ዝብሉ ብዙሓት ተማሃሮ ነበሩ።”
ኣዪ ቅልዕነት ጡዑም።

ምግንፃል ( ምንፃል ) ኣማራፂ ድዩ ??

ካብ ወዲ ሃይለ
ብ 1968ዓ·ም ኣብ ሕዳር ፅዩን ማዓልቲ ብኢድ ዝተፃሒፈ ብስቴንስል ማሽን ዝተባዝሐ ሓደ ፅሑፍ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ተበቲኑ ሓደረ። እቲ ፅሑፍ ማንፌስቶ ተሓሕት እዩ ነይሩ።

እቲ ማንፌስቶ ብኣፅንኦት ካብ ዘቐመጦ ሓደ ምምስራት ሪፓብሊክ ትግራይ ዝብል ነይርዎ። እንተኾነ ግን በቲ ማኅበረሰብ ስለዘይተፈተዎት እዛ ሪፓብሊክ ትግራይ ትብል ነገር ኣይተደገመትን ብኣ ንብኣ ተሪፋ።

ንምንታይ ሎሚ ምንፃል ሓሲብና ???ምንፃል(ምግንፃል) ተጮቂነ ፣ተጋፊዐ ፣ ኣብየት ኢለ ሰማዒ ስኢነ ፣ ፍትሒን ዴሞክራሲን ርሒቆምኒ ፣ ሃፍቲ ዘካፍለኒ ስኢነ ፣ ዝምድናን ዘመሳስለና ነገር የብልናን ወዘተ ኢልካ ዝትዎስዶ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እዩ።

እወ ሃገርና ብብዙሕ ነገር ድሕርቲ እያ። ኣብቲ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመት ዝተርኣየ ኢኮኖሚያዊ ለውጢ ግን ብጭላንጫል እናተጉዓዝና ናብ ዝሓሸ ብርሃን ክንበፅሕ ከምንኽእል ዘመላኸተ እዩ ምስ ብዙሕ ጉድለቱ እውን ተኾነ።

ጎኒ ጎኒ ዕብየት ኢኮኖሚ ዴሞክራሲ ክዓቢ ኣይኸኣለን። ነዞም ኸዚ በቢኸባቢኡ ዝረኣዩ ዘለው ጎንፅን ዓመፅን መሰረቶም ድማ እዚ እዩ።

√ መረፃ እንተተገበረ ካብ ምብኻን ገንዘብ ዝሓለፈ ኣይኮነን::

√ ስራሕ ብዓቕምን ውድድርን ክኾን እንዳተገብኦ ብፍልጦን ብፖለቲካዊ ኣተሓሳስባኻን እዩ ኾይኑ::

√ ነፃ ፕረስ ካብ ሕገመንግስቲ ወሪዱ ኣብ ስራሕ ኣይወዓለን::

√ ነፃ ፍትሒ የለን

√ ሙስና ናይቲ ገዛኢ ፓርቲ መግለፂ ኾይኑ። ነቲ ውድብ ክሳብ ዘይነኻእኻ ድማ ዝገበርካ ተገበርካ ተንካፊ የብልካን።

√  ነፃ ዝውውር ካፒታልን ሰብን ዝኸልከለ ስርዓት እዩ ኣብ ሃገርና ዘሎ::

√ ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ፋይዳ ተረሲዑ ክልላውን ቑሻታውን ኣተሓሳስባታት ነጊሶም። ማዕረ ተዝኸዱ ታይ ነበሮ???

√ ድሑር ኣካይዳ ስርዓት ገዛኢ ፓርቲ ። ኣብ ውሽጦም ዘሎ ውድድር ከምኡውን ዘይምቅዳው ተደማምሮም ዝፈጠርዎ ፀቕጢ
ወዘተ…..

እዚን ወዲዝን ዝፈጦሮ ሎሚ ተቶኪሱ ወፂኡ ኣሎ። እዞም ዝገለፅክዎም ፀገማት ኣብ ኩሉ ኣንፈት ሃገርና ኣለውታ።

ኣብ ትግራይ ድማ ዝገደደ እዩ። የምናልባት ኣብዚ እንተደኣ ተረዳዲእና እንታይ ስለዝጎደለና ወይ ታይ ስለዝረኸብና ኢናዳኣ ንግንፀል???

ምንፃል (ምግንፃል) ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እዩ እንተይልና ቅድሚ ናብዚ ምብፅሑ ብዙሓት ፓለቲካውን ማኅበረሰባዊ መድሓኒታት ኣለውታ ማለት እዩ።

በዚ መሰረት ድማ ኣብዚ መድረኽ ዝነጠረፍ ዘሎ መንእሰይ ኣድላይ ፀቕጢ ብምግባር ስልጥንትን ዝሓሸትን ሃገር ከምኡውን ትግራይ ንምፍጣር ንረባረብ ይብል።
ተስፋ ምቑራፅ ብርሑቕ!
ሰላም !

ደረጃ ዘቅምጥ አመራርሓን አይዶሎጂን እናሃለወ .. !!

ካብ ሱሑል ሚኪኤል
ታሪኽን ፖለቲካን ሃገርና ግዜ ሂቡ ዘይተረደአን ብሓደ ነገር ወይ ክስተት ቶሎ ኢሉ ክብህርርን ብስምዒት ክዛረብን ባህሪያዊ እዩ ::

አብዚ ሕዚ እዋን ዘድልየና ወነ ዘስንቅ መንእሰይና ብገርሁ ወይ ብስምዒት ዝሓዝዎ ቅዋም ደጊሞም ብኩለንተንኡ አርሒቆም ክሓስብሉ ዝገብር::

እቲ ችግር ዝፈጥር ዝኒሀ ሓይሊ እውን ድልየቱ ከምዚ ገለ አሓትና ዝፅሕፍዎ ዝኒሀው ዓይነት አተሓሳስባ ክንሕዝ እሞ ካብ ፖለቲካ ሃገርና ክንግለል ምኻኑ ፈልዮም ክርድኡ ዘኽእል ዓቅሚ ክህልዎም ስትራተጂክ አንፈት ዝሕብር ልዕሊ ኹሉ ኽአ ኣብ ታሪኽና ንዘመናት ህዝብና ብተደጋጋሚ ግዜ ኸም ህዝቢ ንዘጋጥምዎ ኩሉመዳያዊ ፀገማት ብፅንዓትን ተወፋይነትን ጊዚያዊ አፈላላያት ዕሽሽ ኢሉ ብሓድነት ኸመይ ጌሩ ከምዝሓለፎም ዝትንትኑ ፁሑፋትን ሓሳባትን ክነቅርብ ናይ ሕልና ግዴታ አለና ::

ተዘይኮይኑ ኮሽ ብዝበለ ቁፅሪ ከም ወለድና ንቲ ችግር ንግዚኡን ንሓዋሩን ክፈትሕ ዘኽእል ሓሳብን ስትራተጂን ክንዲ ምሕንፃፅን ንቲ ችግር ብኹሉመዳያዊ ጎኑ ክንዲ ምግፋጥ ተወላዋላይ ቅዋም ምሓዝ (ምግንፃል) እሞ ክንግንፀል ዘግብር ካብ ዓቅሚ ህዝብና ንላዕሊ ዝኾነ ወድዓዊ ኩነታት አብዘየለ (ችግር የብልናን እናበልኩ አይኮንኩን)::

መሰረታዊ መንቀሊ ችግርና እውን አብ ውሻጠ ገዛና ዝኒሄ ብህውሓት ዝምራሕ ፖለቲካል ኢኮኖሚን ወዲ ገዛን ወዲ ወሰንን ኢሉ ደረጃ ዘቅምጥ አመራርሓን አይዶሎጂን እናሃለወ እዞም ብዝተፈላለዩ መልክዑ አብ ልዕሊ ህዝብና ዝበፅሑ ዝንሄው ፀገማት ብሙልእነት ክንፈትሕ እውን እንተኾይኑ :

ቅድሚ ዝአበረ አብ ውሻጠና ዝኒሄ ጠንቂ ችግርና ንፍታሕ ብስሩኸ ምስ ጠንቂ ችግርና ዲና ክንግንፀል ? ምስ ድርዕቶ ችግርና ተገንፂልና ኸመይ ክምችወና ይኽእል?

እዚ ሕዚ አብ ትግራይ ኣብ ስልጣን ዝኒሀ :

√ ናይ ስልጣን ፣

√ ናይ ጥቅሚ ፣

√ ናይ ሕከክለይ ክሓከልካ:

ሓይሊ ኸመይ ጌሩ መፃኢ ህዝብና ውሕስ ክገብር ይኽእል?

ናይ ወለድና ልቦና ድኣ ይሃበና…
እተን አብቲ ስእሊ ( ፎቶ ) ዝንሄዋ ሓሳባት ናይ ኣሕዋትና ፃድቃንን ኣበበን ነስተብህለለን…